Okna

Szyby ciepłochronne:

Stosowanie szyb ciepłochronnych jest następstwem nieustającego postępu technicznego oraz dążeniem współczesnego budownictwa do zminimalizowania zapotrzebowania na ogrzewanie, a właściwa izolacyjność budynków odgrywa coraz większą rolę. Nowoczesne zarządzanie energią polega przede wszystkim na zmniejszaniu strat energii oraz kontrolowanym wykorzystywaniu darmowej energii słonecznej.

Szyby ciepłochronne Effector Therm Effect jednokomorowe produkowane są ze szkła niskoemisyjnego miękkopowłokowego, które wytwarzane jest w procesie „off line” tzn. metaliczna powłoka nakładana jest na taflę poza linią produkcyjną szkła float. Wartość współczynnika emisyjności tej powłoki jest kilkakrotnie niższa niż szkła. Szyba jednokomorowa zbudowana z tego typu szkła pozwala na osiągnięcie znakomitych parametrów: wysokiej przepuszczalność światła dziennego, maksymalnie niskiego współczynnika przenikalności cieplnej U, najwyższej przejrzystości, neutralności kolorów oraz optymalnej przepuszczalności energii (szyba Effector Therm Effect z wypełnioną gazem szlachetnym przestrzenią międzyszybową (argon) osiąga współczynnik przenikania ciepła U=1,0 [W/(m2 K)].

Szyby ciepłochronne Effector Therm Effect dwukomorowe

Rosnące ceny tradycyjnych nośników energii, kurczące się zasoby surowców energetycznych, ograniczenia związane z emisją szkodliwego dla środowiska dwutlenku węgla oraz coraz większe zagrożenie zmianami klimatycznymi wymuszają wprowadzenie efektywnych i oszczędnych technologii.
Ponadto zgodnie ze znowelizowanym prawem budowlanym w 2009 roku w życie wszedł obowiązek certyfikacji energetycznej budynków (paszporty energetyczne). Dyrektywy 2009/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.12.2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje kraje członkowskie Unii Europejskiej do aktywnej promocji poprawy standardu energetycznego budynków w obrębie państw Wspólnoty.

Stąd też nasza propozycja idąca w kierunku poprawy współczynnika przenikalności cieplnej całego budynku – szyby ciepłochronne Effector Therm Effect dwukomorowe, zbudowane są z 2 szyb z powłoką termoizolacyjną, i przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem, co pozwala na uzyskanie doskonałej równowagi pomiędzy najniższymi współczynnikami U o wartości nawet 0,6 [W/(m2 K)] a przepuszczalnością energii (g= 50) i najwyższą przejrzystością (71% przepuszczalności światła) i to przy zachowaniu neutralnych kolorów(Ra=95,7).

Szyby tego typu znajdują zastosowanie w obiektach, w których szczególnie ważne jest osiągnięcie jak najniższego współczynnika przenikalności cieplnej, zwłaszcza w domach pasywnych.

ZALETY szyb ciepłochronnych Effector Therm Effect:

LEPSZY KOMFORT:

  • obniżenie efektu zimnej szyby,
  • redukcja zjawiska kondensacji pary wodnej (równoważąc temperaturę szyby z temperaturą panującą wewnątrz pomieszczenia, unika się ryzyka wystąpienia zjawiska roszenia szyby),
  • bardzo dobra przejrzystość i neutralna kolorystyka

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII + OCHRONA ŚRODOWISKA:

  • niższe koszty ogrzewania,
  • ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

UNIWERSALNOŚĆ:

Szyby ciepłochronne Effector Therm Effect działają zarówno w lecie, ograniczając nagrzewanie pomieszczenia, jak i zimą, ograniczając utratę ciepła z pomieszczenia. Dzięki zmniejszeniu promieniowania ultrafioletowego wnikającego do wnętrza, chronimy nasze zdrowie i spowalniamy proces płowienia mebli, dywanów i zasłon.

Dane Techniczne

BudowaZespolenia Gaz Przepuszczalność
Energii Słonecznej
g [%]
Przepuszczalność
Światła Tl [%]
Odbicie
Światła Rl [%]
Współczynnik
Przenikania Ciepła U
[W/m2K]
4/16/4LE  Powietrze 62 80 12 1,4
4/16/4LE  Argon 63 80 12 1,1
4/16/4GLE  Argon 50 71 22 1,0
4/10/4LE  Krypton 63 80 12 1,0
4LE/10/4/10/4LE  Krypton 50 71 15 0,6
4LE/16/4/16/4LE  Argon 50 71 15 0,6
4GLE/16/4/16/4GLE Argon 37 57 32 0,5

Effector Therm Effect – szyby trzykomorowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszych czasów i technologii budowlanej wprowadziliśmy do naszej oferty szyby zespolone trzykomorowe – osiągając współczynnik U na poziomie 0,4 [W/(m2 K)]. Wiąże się to z dodatkową komorą w zespoleniu i aby osiągnąć taki parametr produkujemy szyby zespolone o całkowitej szerokości 58 mm, z koniecznością hartowania niektórych szkieł.
Hartowanie wykonujemy w technologii wykorzystującej poduszkę powietrzną, a nie tradycyjne rolki ceramiczne, dzięki czemu eliminujemy zniekształcenia szkła po obróbce termicznej. Polepszenie parametrów zwiększa wagę szyby do 40 kg / m2 . Zmianie ulega również współczynnik przenikania światła Lt, który ulega pogorszeniu o około 8% w stosunku do szyb z zastosowaniem standardowych powłok niskoemisyjnych.

Szyby tego typu znajdują zastosowanie w oknach produkowanych dla domów pasywnych.